Domovi zdravlja

Promotivno edukativna poruka
  • 2.485.000 zabilježenih posjeta liječniku mjesečno

  • 3.453.927 pokriveno osiguranika

  • 2.634 ljudi prosječno po jednoj čekaonici mjesečno

  • 51 min. prosječnog čekanja u čekaonici

EVENTI