Oglašavanje u marinama.

Od 01.03. možete oglasiti svoj proizvod/uslugu u 2o tak ACI Marina diljem cijelog Jadrana.

Izloženost poruci u marini traje 4-5 sati, a doseg  je od 850. 000 posjetitelja u sezoni.

Mogućnosti oglašavanja su : B1 panoi u izlozima, Digitalni display, B4 desktop i A4 deskwindow na recepciji, Marina Box, B3 pano (prostor za osobnu higijenu), Jumbo pano, Oslikani ulaz,

Informativna mapa/ploča, podjela letaka, brošura te promocije.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

OSTALE VIJESTI